Hvorfor globale aktier ?

Når man skal fastlægge sin investeringsstrategi, så er een af mulighederne at kikke på hvordan historikken har været over en længere periode. Velvidende, at den historiske udvikling ikke er nogen garanti for den fremtidige udvikling.

Sammenligner man over en lang årrække, så får man måske alligevel en indikation af hvor store forskellene er på de forskellige markeder.

Baggrunden for, at PREMIUM modelporteføljen har valgt momentum aktier i Nasdaq 100 m.fl. kan bedst vises i nedenstående sammenligningsskema og den grafiske fremstilling.

Det har ikke været muligt at hente oplysninger om det danske aktieindex længere tilbage end 1996.

De hårde år med negative afkast omkring nullerne, bliver til en vis grad minimeret ved at benytte momentum strategien. Se hele analysen her.


nach oben