Månedsrapport

Hver måned udarbejdes der en rapport til alle abonnenterne, der kort beskriver porteføljernes udvikling og en markedskommentar.

Rapporten indeholder også udviklingen i VIX indexet, og opdaterede Hausse index for henholdsvis de største verdensindex, OMXC Large Cap og Nasdaq 100 aktierne. Desuden ugens grafiske udvikling i verdensindexene.

Som noget nyt er der kommet 2 rentegrafer, der viser udviklingen i den amerikanske 13 ugers- og 10 års rente, i henholdsvis 1 år og godt 50 år tilbage. Rapporten slutter af med ugens udvikling i Hausse-indexet for de 3 målinger.

Se rapporten her: Seneste månedsrapport

nach oben