Globale aktier - Max. 15 aktier  Momentum analyse

Analyserne sammenligner resultaterne år for år ved benyttelse af den bedste winnermomentum strategi og sammenligner med de pågældende aktiers benchmark.

Aktierne udvælges efter de selskaber, der gennem en 5 årig periode, i alle årene, har haft en høj forrentning af sin egenkapital.

Det forudsætter at der handles efter købs- og salgssignaler i signaloversigten.

Analysen opdateres hver måned. Vi gør opmærksom på at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Eksempel på Signaloversigt

Køb abonnement.

nach oben