Generelle råd om aktiestrategi

1. Lav din egen strategi og følg den. Ret strategien til om nødvendigt.

2. Udvælg de selskaber, der gennem mange år har haft en stabil og høj indtjening. De har stor sansynlighed          for også fremover at skabe en vækst i deres værdi, men de kan også falde i kurs.

3. Der er lavet videnskabelige analyser der viser, at selskaber, der stiger gennem en periode på 3-6 måneder          også ofte stiger de næste 3-6 måneder. Omvendt med de selskaber der falder i værdi. Analyserne kan                ses på www.winnermomentum.com

4. Derfor vælg de selskaber med højest momentum blandt virksomhederne med konstant høj indtjening.

5. Forelsk dig aldrig i en aktie. Selvom en aktie i en periode har givet et højt afkast, kan det hurtigt ændre              sig, hvis der ikke er tilstrækkelig med indtjening. Derfor lad resultaterne og fakta, men ikke følelserne                styre investeringerne.

6. Der er investorer, der har meget høj tro på egne evner. Tro ikke du kan slå markedet, medmindre du besidder      en usædvanlig analytisk evne. Der er mange andre der har forsøgt før dig.

7. Spred din investering, ikke kun over en bred aktieportefølje, men også på obligationer, der idag igen giver          et godt afkast. Spredning er redning.

8. Køb aldrig en aktie ud fra rygter. Hvis der er noget om det, så har markedet allerede priset det ind i                      aktiekursen.

9. Hvis en aktie udvikler sig uhensigtsmæssigt, så er det vigtigt at det er muligt at afhænde den igen, også             uden at der er et meget stort kursspread. Køb derfor kun aktier der er meget likvide.

10.Har du lavet en fejlinvestering og købt en aktie, der er faldet meget - og det kommer alle til, der investerer i        aktier, så spørg dig selv: “Vil jeg købe denne aktie idag?”, hvis du svarer nej, så sælg den og kom videre.

11.Gå din portefølje igennem med passende mellemrum, så din aktieandel passer til din risikoprofil.                        Investeringer er som haver eller træværk på et hus. Passer man det ikke, så bliver resultatet derefter.

12.Teknisk analyse er som maling. Det findes i utallige afskygninger og smøres ud på mange forskellige                  måder, men en stor del holder ikke i længden. Benyt kun teknisk analyse, hvis teknikken og strategien                er veldokumenteret og ikke pakket ind i varm luft og smarte formuleringer.

13.Efter af have lavet rigtig mange beregninger af forskellige populære tekniske analysemodeller er                          konklusionen, at mange handler ofte koster – dels i omkostninger, men også fordi, timingen ofte bliver              forkert. Færre handler giver, i langt de fleste tilfælde, det bedste langsigtede afkast og resultat.