Afkast 2020 og 2021

Overblik over seneste afkast på momentumporteføljerne.

Alle årenes afkast for hver modelportefølje fremgår af "Momentum analyse"

Opdateres min. hver måned.